Contact


Connect is als project bij stichting Sjaloom Zorg begonnen. Dat is een protestants-christelijke organisatie die brede zorg biedt. Maar bij Connect wordt niet naar je achtergrond gekeken. Iedereen is welkom! Het bestuur van Connect bestaat uit mensen die zelf een beperking hebben. Connect is dus echt ván en vóór mensen met een beperking.

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor een van onze leuke activiteiten, stuur dan even een mail naar connect.sjaloomzorg@gmail.com